Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 7 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 120.4.2018

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 7 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.28.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Załączniki
Zarządzenie nr 120.4.2018   631.195 KB

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Zarządzenie Nr 120.18.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 120.18.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.28.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Załączniki
Zarządzenie nr 120.18.2017   125.595 KB

Zarządzenie Nr 120.29.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 120.29.2016

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Zarządzenie Nr 120.28.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 120.28.2016

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 8/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2012   642.659 KB

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach