Zarządzenie Nr 120.29.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 120.29.2016

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Zarządzenie Nr 120.28.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 120.28.2016

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 8/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2012   642.659 KB

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach