Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 8/2012   642.659 KB

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach