główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2020
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok

artykuł nr 2

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

artykuł nr 3

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia16 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

artykuł nr 4

Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

artykuł nr 5

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 3 listopada 2017 roku

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 3 listopada 2017 roku

Załączniki:
Protokół 316 KB