Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia16 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Załączniki
Program współpracy   330.924 KB
Uchwała nr XXXI/184/2017   239.845 KB

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 3 listopada 2017 roku

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 3 listopada 2017 roku

Załączniki
Protokół   316.460 KB

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia 17.10.2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Załączniki
Sprawozdanie   402.414 KB

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017

WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 8 marca 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmienionego Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Załączniki
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017   75.934 KB
Załącznik nr 1   315.222 KB
Załącznik nr 2   186.374 KB

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2017

WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 20 lutego 2017r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2017   45.920 KB

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 2017

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sokolniki w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji na rok 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki
Zarządzenie nr 0050.3.3017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25.01.2017 r   45.184 KB
Ogłoszenie   308.737 KB
Wzór oferty   687.872 KB
Wzór oferty   204.500 KB

Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27.10.2016 r

Zarządzenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalaność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Załączniki
Sprawozdanie z realizacji programu   373.980 KB

Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2016

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej

Załączniki
Zarządzenie Nr 0050.8.2016   427.435 KB

Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 18 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2016

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sokolniki realizowanych w 2016 roku

Załączniki
Zarządzenie Nr 0050.7.2016   297.934 KB

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w zakresie kultury, w otwartym konkursie ofert w 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury

Załączniki
Zarządzenie Nr 0050.4.2016   369.956 KB
Wzór oferty   93.500 KB
Projekt umowy   94.000 KB
Wzór sprawozdania   79.000 KB

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2016 r

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2016 r

Załączniki
Ogłoszenie   116.126 KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji...

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji na rok 2016 w następujących dziedzinach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 5 października 2015 roku

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 5 października 2015 roku

Załączniki
Protokół   33.582 KB

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

Załączniki
Sprawozdanie z realizacji Programu   226.316 KB

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Załączniki:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 2012

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

Załączniki
Sprawozdanie 2012 r.   361.615 KB

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sokolniki w 2014 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 234 poz. 1536, zm. z 2011 r.: Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378) i Uchwały XVII/175/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 października 2013 r.

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 9 października 2013 roku

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 9 października 2013 roku

Załączniki
Protokół   37.561 KB

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie nr 60/2013   51.065 KB
Projekt uchwały   227.017 KB
Projekt programu współpracy   281.036 KB
Formularz zgłaszania opinii   20.500 KB

NABÓR WNIOSKÓW 'DOBROCZYŃCA ZIEMI WIERUSZOWSKIEJ ZA 2012 ROK'

Informujemy, że rusza kolejna edycja projektu „Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej”.
Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Sokolniki w terminie od dnia 25 lutego do 4 marca 2013 r. mogą zgłaszać firmy do wyróżnienia.

Zgłoszenia składane są do Urzędu Gminy w Sokolnikach w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 10. Swoje zgłoszenia organizacje mogą składać na firmy z całego terenu powiatu wieruszowskiego.

Zgłoszenia do Gmin należy składać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową z dopiskiem „Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej Roku 2012”.


Zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013


Zarządzenie Nr 13/2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki
Zarządzenie Nr 3/2013   43.765 KB
OGŁOSZENIE   329.288 KB
WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO   399.350 KB
WZÓR - UMOWA   584.673 KB
WZÓR - SPRAWOZDANIE   322.491 KB
Wzór oferty w doc   92.500 KB
Wzór umowy w doc   91.000 KB
Wzór sprawozdania w doc   78.000 KB

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 18 października 2012 roku

PROTOKÓŁ

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi

z dnia 18 października 2012 roku,

których przedmiotem był projekt "Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok"

Załączniki
protokół   83.435 KB

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 2011

Sprawozdanie z realizacji

"Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011"

Załączniki
Sprawozdanie 2011   135.651 KB

Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Sokolniki dla których organem ewidencyjnym jest Starosta Powiatu Wieruszowskiego - stan na styczeń 2011

Załączniki
Wykaz   93.889 KB

Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Sokolniki dla których...

Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Sokolniki dla których organem ewidencyjnym jest Starosta Powiatu Wieruszowskiego