główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia16 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

artykuł nr 2

Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

artykuł nr 3

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 3 listopada 2017 roku

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z dnia 3 listopada 2017 roku

Załączniki:
Protokół 316 KB
artykuł nr 4

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia 17.10.2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok   

artykuł nr 5

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Załączniki:
Sprawozdanie 402 KB