artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy w Referacie Organizacyjnym

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Referat Organizacyjny

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska