artykuł nr 6

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 września 2021 r.

artykuł nr 7

Projekty uchwał na XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 sierpnia 2021 r.

artykuł nr 8

Projekty uchwał na XXXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 lipca 2021 r.

artykuł nr 9

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 czerwca 2021 r.

artykuł nr 10

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 31 maja 2021 r.