artykuł nr 1

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania jest gmina Sokolniki.

artykuł nr 2

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 18-12-2020

Zapytanie cenowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach dotyczące wykonania zamówienia obejmującego czynności polegających na udzieleniu schronienia.

artykuł nr 3

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w dniu 20 marca 2020 r., zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, obejmującego „Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia”

Załączniki:
Informacja29 KB
artykuł nr 4

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2020

Zapytanie cenowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach dotyczące wykonania zamówienia obejmującego czynności polegających na udzieleniu schronienia.

artykuł nr 5

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia:

 

1) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Sokolniki (art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507),

2) potrzebujących pomocy - schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Sokolniki.

3) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia ww. osobom:

a) trzech posiłków dziennie,

b) środków czystości i higieny osobistej,

c) pomocy w sprawach formalno - prawnych zgodnie z potrzebami osoby

oraz kompetencjami i zasobami ludzkimi,

d) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

e) opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

4) przewidywana maksymalna liczba osób wymagających schronienia wynosi 5 osób.