artykuł nr 1

Sprzedaż działki nr 405/1 we wsi Góry

Sprzedaż nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Góry oznaczonej numerem ewidencyjnym 405/1 o powierzchni 0,0055 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Pichlice