artykuł nr 1

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej:...

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary
artykuł nr 2

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej:...

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary
artykuł nr 3

Zakup koparko - ładowarki kołowej - II

Zakup koparko - ładowarki kołowej - II

obrazek
artykuł nr 4

Zakup koparko - ładowarki kołowej

Zakup koparko - ładowarki - kołowej

artykuł nr 5

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczna w miejscowości Walichnowy

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy

obrazek
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - roboty budowlane nr 17141-2014106 KB
Wezwanie do podpisania umowy62 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy69 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty77 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty132 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty225 KB
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych - 888 KB
Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty - 538 KB
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych - 554 KB
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych - 453 KB
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - 747 KB
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - 343 KB
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania -145 KB
Wezwanie do przedłużenia terminu zwiazania ofertą152 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 56 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert160 KB
Odpowiedź na pytania - nr post. 2/201358 KB
Odpowiedź na pytania - nr post. 1/201343 KB
Zał nr 10 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej47 KB
Zał nr 9 Wzór umowyMB
Zał nr 8 Podwykonawstwo51 KB
Zał nr 7 - Oferowane warunki gwarancji79 KB
Zał nr 6 - Wykaz robót budowlanych69 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu44 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu55 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o kwalifikacjach pracowników48 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania153 KB
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy169 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaMB
SST sanitarnaMB
SSt elektrycznaMB
Projekt budowlany - opis instalacje sanitarne164 KB
rys 12 IS251 KB
rys 11 IS174 KB
rys 10 IS42 KB
rys 9 IS47 KB
rys 8 IS60 KB
rys 7 IS97 KB
rys 6 IS75 KB
rys 5 IS112 KB
rys 4 IS43 KB
rys 3 IS74 KB
rys 2 IS51 KB
rys 1 IS99 KB
rys E398 KB
rys E263 KB
rys E1311 KB
Projekt budowlany - opis elektryczny56 KB
rys 1779 KB
rys 16103 KB
rys 15113 KB
rys 14169 KB
rys 1367 KB
rys 1266 KB
rys 1170 KB
rys 1060 KB
rys 998 KB
rys 8121 KB
rys 7197 KB
rys 6211 KB
rys 5366 KB
rys 489 KB
rys 3336 KB
Projekt budowlany - przebudowa opisy525 KB
SST budowlana cz.2MB
SST - budowlana cz.1MB
Kosztorys ofertowyMB
Ogłoszenie o zamówieniu nr 459658-2013589 KB