artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi urbanistycznej

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wraz z analizami  urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi dla terenu Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe - Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ - dostawa i montaż altany z drewna sosnowego lub świerkowego

Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ - dostawa i montaż altany z drewna sosnowego lub świerkowego

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ - profilowanie brzegów zbiornika

Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ - profilowanie brzegów zbiornika 

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - 'Aktywna tablica'

Zapytanie ofertowe - 'Aktywna tablica'

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w Walichnowach

Budowa placu zabaw w Walichnowach