artykuł nr 1

Potwierdzenie umowy dzierżawy

Potwierdzenie umowy dzierżawy

Załączniki:
Karta usługi227 KB
Wniosek18 KB
artykuł nr 2

Stwierdzenie własnoręczności podpisu

Stwierdzenie własnoręczności podpisu

artykuł nr 3

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Sporządzenie testamentu urzędowego
(allograficznego)

artykuł nr 4

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

artykuł nr 5

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG oraz niezbędne załączniki dostępne są pod linkiem: kliknij tutaj

Załączniki:
Karta usługi59 KB