artykuł nr 1

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

artykuł nr 2

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

artykuł nr 3

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

artykuł nr 4

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu

artykuł nr 5

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Sporządzenie testamentu urzędowego
(allograficznego)