artykuł nr 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Gminy Sokolniki, położonej w miejscowości Walichnowy

Sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sokolniki, położonej w miejscowości Walichnowy ,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296/5 o pow.0,1500 ha

artykuł nr 2

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Sokolniki

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majatku ruchomego Gminy Sokolniki - sztucznego sezonowego lodowiska

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sporządzenia i oddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażny, stanowiącej własność Gminy Sokolniki, połozonej w obrębie wsi Wyglądacze

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r, w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiacej własność Gminy Sokolniki, położonej w obrębie wsi Wyglądacze