artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wraz z analizami urbanistycznymi

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi dla terenu Gminy Sokolniki, w opraciu o przepisy ustawy  z dnia 7 lipca 2003 r., o planowaniu , zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

artykuł nr 2

Zakup 20-sto osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wykonanie dostawy - zakup 20-sto ososbowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

artykuł nr 3

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmiana sposobu użytkowania na (Dzienny Punkt Seniora) - Etap I

Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sopsobu użytkowania na (Dzienny Punkt Seniora) - Etap I

artykuł nr 4

Wykonanie dostawy - Zakup Energii Elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Zakup Energii Elektrycznej dla Grupy Zakupowej

artykuł nr 5

Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (II postępowanie)