artykuł nr 1

Zaproszenie Nr 2 do złożenia oferty na wykonanie obsługi bankowej

Zaproszenie Nr 2 do złożenia oferty o wartości szacunkowej zamówienia do 130 tys. zł na wykonanie usługi - obsługa bankowa budżetu Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokonikach

artykuł nr 2

Zaproszenie do składanie ofert na wykonanie obsługi bankowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - obsługa bankowa budżetu Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

artykuł nr 3

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki - 2021

artykuł nr 4

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi - Opracowanie 3 operatów wodnoprawnych

Wykonanie usługi - Opracowanie 3 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Sokolniki

artykuł nr 5

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2021/2022

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2021/2022