artykuł nr 1

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki - II przetarg

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki - II przetarg

artykuł nr 2

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - III przetarg


Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - III przetarg

artykuł nr 4

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - II przetarg

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - II przetarg

artykuł nr 5

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania25 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - schemat rozdzielni T - 330 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - schemat rozdzielni T - 230 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - schemat rozdzielni T - 137 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - gniazda70 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - instalacja oświetleniowa81 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - rzut poddasza78 KB
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ13 KB
Zał nr 5 - Wykaz robót budowlanych17 KB
Zał nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym15 KB
Zał nr 11 - Podwykonawcy17 KB
Zał nr 10 - Wzór umowy96 KB
Zał nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej15 KB
Zał nr 8 - Oferowane warunki gwarancji17 KB
Zał nr 7 - Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadaja wymagane uprawnienia13 KB
Zał nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu17 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania17 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu14 KB
Zał nr 1 - Formularz ofertowy28 KB
Przedmiar robót - poddasze instalacje120 KB
Przedmiar robót - poddasze elektryczny56 KB
Przedmiar robót - poddasze budowlany76 KB
Szczególowa Specyfikacja Techniczna 872 KB
Szczególowa Specyfikacja Techniczna (sanitarna)512 KB
Rysunki 2487 KB
Rysunek 1477 KB
PRZEDMIAR ROBÓT36 KB
SIWZ1,020 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane282 KB