artykuł nr 1

Wykonanie dostawy - Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Sokolniki

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Sokolniki 

artykuł nr 2

Wykonanie robót budowlanych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w miejscowości Sokolniki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w miejscowości Sokolniki

 

Projekt budowlany1.pdf

Projekt wykonawczy.pdf

Projekt budowlany2.pdf

artykuł nr 3

Wykonanie dostawy - Zakup ciągnika z kosiarką do utrzymywania terenów zielonych

Zakup ciągnika z kosiarką do utrzymywania terenów zielonych

artykuł nr 4

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa drogi gminnej nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)

Przebudowa drogi gminnej nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)

Projekt wykonawczy.zip

 

 

artykuł nr 5

Wykonanie robót budowlanych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochęzyn - Niwiska