artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na dostawę infokiosków

Zapytanie ofertowe na dostawę infokiosków do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informujących o rozkładzie pomieszczeń

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informujących o rozkładzie pomieszczeń w budynkach w sposób wizualny i dotykowy (plan tyflograficzny) 

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE na montaż pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych przy budynku GOKSiT w Sokolnikach

ZAPYTANIE OFERTOWE na montaż pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach w trybie zaprojektuj i wybuduj

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi osób
z niepełnosprawnościami  oraz osób ze szczególnymi potrzebami
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradztwa w zakresie dostępności z dnia 03-11-2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradztwa w zakresie dostępności z dnia 03-11-2022