artykuł nr 16

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem monitorów interaktywnych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem monitorów interaktywnych.

Zamawiający informuje, że pytania można przesyłać na adres bartoszg@sokolniki.pl w terminie do 2 dni przed upływem terminu do złożenia oferty. Na pytania złożone po terminie Zamawiający nie udzieli odpowiedzi. 

artykuł nr 17

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem urządzeń - podłoga interaktywna

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem urządzeń - podłoga interaktywna.

Zamawiający informuje, że pytania można przesyłać na adres bartoszg@sokolniki.pl w terminie do 2 dni przed upływem terminu do złożenia oferty. Na pytania złożone po terminie Zamawiający nie udzieli odpowiedzi.