główna zawartość
artykuł nr 1

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, w najme i w użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, w najem i w użyczenie (paczkomat)

artykuł nr 2

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczanego

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży  drodze przetargu nieograniczonego