artykuł nr 1

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy oraz przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach

Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy oraz przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach

artykuł nr 2

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

artykuł nr 4

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach (II postępowanie)

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

artykuł nr 5

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach